Flexi-Comp

Digital kompetens för anpassningsbar, flexibel och inkluderande utbildning

 

Partnerskap för Digital Education Readiness
Projekt nr2020-1-UK01-KA226-VET-094538

Utmaning

I samband med covid-19-pandemin har det uppstått ett behov av att utbildningssystemen blir mer flexibla och motståndskraftiga för att leverera högkvalitativt och inkluderande lärande, särskilt för dem som drabbas av dubbelt utanförskap: den process genom vilken strukturella ojämlikheter förvärras av bristande tillgång till digital teknik och digital kompetens. Denna omställningsprocess involverar utbildare som behöver skaffa sig den digitala och pedagogiska kompetens som behövs för att arbeta effektivt med människor som lider av dubbelt utanförskap och som behöver stöd för att övergå till en digital ekonomi i snabb utveckling. 

Flexi-Comp nyckelkompetenser och pedagogiskt förhållningssätt

Denna produktionsdel syftar till att utveckla ett kompetensramverk och pedagogiskt tillvägagångssätt som kommer att användas för att utforma Flexi-Comps utbildningsprogram. Huvudsyftet med forskningen är att identifiera de nyckelkompetenser som krävs för yrkesutbildningsutbildare och de kritiska incidenter som de sannolikt kommer att uppleva när de arbetar på plats med missgynnade och digitalt utestängda personer.

Verktyg för anpassning

Denna intellektuella produktion kommer att inkludera kunskaper från pilotperioden av programmet, och i synnerhet utvärderingsresultaten, för att producera och sprida ett verktyg för anpassning och hållbarhet av Flexi-Comp riktat till beslutsfattare, företag, utbildningsleverantörer och yrkesutövare. Berktyget baseras på Tio Steg till Anpassning som vart och ett tar läsaren genom processen att utveckla och anpassa sitt lokala Flexi-Comp-program för att passa lokala behov, från bekantskap med programmet och verktygen, genom anpassning och anpassning till utvärdering och hållbarhet.

Flexi-Comp utbildningsprogram

Flexi-Comp Core Training Program är ett onlineprogram som består av kompletterande och integrerade enheter som speglar nyckelkompetenserna och det detaljerade innehållet i dessa enheter kommer att formas av resultaten från IO1 genom livsvärldsanalys och litteraturgranskning.