Uppdrag och mål

Projektet Flexi-Comp syftar till att utveckla ett flexibelt digitalt ramverk för lärares kompetensutveckling som arbetar inom yrkesutbildningssektorn. Ramverket byggs på befintliga EU-kompetensramar, särskilt ’DigCompEdu’.

Med Flexi-Comp avser vi att införliva en uppsättning kompetenser som gör det möjligt för pedagoger att använda digitala verktyg för att arbeta med utsatta grupper, för att i sin tur förbättra deras digitala kompetens och kunskap. Dessutom kommer projektet att bädda in ramverket i situationsbaserad kunskapsbaserad praktik för att stödja utbildare att förstå hur man tillämpar digitala kompetenser i verkliga undervisnings- och lärandesituationer. Partnerna kommer genom Flexi-comp att utveckla ett online-program som använder mikrolärande och spelbaserat lärande, för att göra det möjligt för lärare att förvärva dessa kompetenser och tillämpa dem i praktiken. En pilot av programmet kommer att ges till 200 elever från fyra olika yrkesutbildningssammanhang – skolbaserad yrkesutbildning, högskole- och vidareutbildning, yrkesutbildning för utsatta ungdomar och fortbildning för vuxna elever. Utifrån det planerade projektet att utveckla verktyg för att skala upp och ut programmet.

Flexi-Comp-partnerna deltar för att sprida projektresultaten till en bred krets av intressenter, inklusive beslutsfattare, utbildare, ungdomsorganisationer och forskarsamhället.

Aktiviteter

  1. Granskning av den senaste tekniken för att bedöma relevanta digitala kompetensramar och utbildningsprogram för missgynnade elever och digitalt utestängda
  2. Livsvärldsanalys, arbeta med digitalt utestängda grupper för att identifiera deras digitala behov och hindren för deltagande i det digitala samhället
  3. Utveckling av digitalt kompetensramverk och pedagogisk modell
  4. Utveckling av lärplattform och verktyg för att driva utbildningsprogrammet
  5. Utveckling av utbildningsprogram, inklusive mikrolärande, bloggande och onlinespel
  6. Programpilot med 200 yrkesutbildningsutbildare
  7. Utvärdering av program
  8. Utveckling av hållbarhetsplan och verktyg för anpassning

Partners

Partnerna deltar för att sprida resultat till en bred intressentgrupp, inklusive beslutsfattare, utbildare, ungdomsorganisationer och forskarsamhället.

Partnerskapet har satts samman för att återspegla deras kapacitet, expertis och erfarenhet inom de områden som omfattas av projektet, deras erfarenhet av tidigare arbete inom Erasmus+, inklusive strategiska partnerskap. Ett påvisbart bevis på kapacitet och vilja till transnationellt samarbete och koppling till nyckelintressentgrupper som projektet behöver rikta in sig på och engagera.

Get In Touch with Us

ARCOLA RESEARCH LLP

Alvington Crescent 6, E8 2NW,

London, United Kingdom

Email

jcullen@arcola-research.co.uk

Phone Number

+447718285164