Internationellt mote i Bologna

Flexi-Comp är på god väg. Det andra transnationella Flexi-Comp-mötet ägde rum i hybridversion den 22:a – 23:e februari 2022 i Bologna, Italien och online. 🎯 Under sitt senaste officiella möte fick partnerna chansen att summera framstegen i sina åtgärder hittills och...

IO1 Undersökning

> 3 frågors undersökning < FEEDBACK OM IO1-KOMPETENSRAMEN OCH PEDAGOKISKT FÖRSÄTTNING Vi bad yrkesutbildningsorganisationer och institutioner om deras stöd och expertis angående utvecklingen av kompetensramverket och pedagogiska förhållningssätt för...

KICK-OFF: Erasmus+ Flexi-Comp har officiellt startat!

Erasmus+ Flexi-Comp genomförs inom ramen för en utlysning under nätverket Erasmus+ nyckelaktivitet 2: Genom partnerskap för digital utbildningsberedskap inom yrkesutbildning som ett svar på förändringar i utbildning som orsakats av covid-19-pandemin, har Erasmus+...