Flexi-Comp är på god väg.

Det andra transnationella Flexi-Comp-mötet ägde rum i hybridversion den 22:a – 23:e februari 2022 i Bologna, Italien och online.

🎯 Under sitt senaste officiella möte fick partnerna chansen att summera framstegen i sina åtgärder hittills och organisera projektets sista steg. Projektet har nästan avslutat det första året av sin livscykel och är i huvudsak i fas, med undantag för IO2 – utbildningsprogrammet.

Håll ögonen öppna för mer!