> 3 frågors undersökning <
FEEDBACK OM IO1-KOMPETENSRAMEN OCH PEDAGOKISKT FÖRSÄTTNING

Vi bad yrkesutbildningsorganisationer och institutioner om deras stöd och expertis angående utvecklingen av kompetensramverket och pedagogiska förhållningssätt för Flexi-Comp-projektet.
Resultatet av detta syftar till att utveckla ett kompetensramverk och pedagogiskt tillvägagångssätt som kommer att användas för att utforma FLEXI-COMP utbildningsprogrammet (IO2). De huvudsakliga syftena med forskningen var:

  • att identifiera de nyckelkompetenser som krävs för yrkesutbildningsutbildare;
  • att identifiera de kritiska incidenter som de sannolikt kommer att uppleva när de arbetar på plats med missgynnade och sårbara elever – dessa kritiska incidenter är nyckeln till att utveckla det simulerade övningsspelet som kommer att användas i IO2;
  • att specificera det mest effektiva och lämpliga pedagogiska tillvägagångssättet för att utforma och genomföra utbildningsprogrammet.

Vänligen hitta kompetensramverket och pedagogiskt förhållningssätt här: Flexi-Comp – IO1 dokument (ENG)

Undersökningen om IO1

The survey will be open until 18 March in order to complete this phase at the end of the month using feedback from all VET experts.