Vi är glada över att bjuda in dig till det slutliga transnationella rundabordsbordet i Bryssel den 20 juni. Denna betydelsefulla händelse markerar kulmen på Flexicomp-projektet, som syftar till att revolutionera digital utbildning inom yrkesutbildningssektorn.

Över 50 intressenter, inklusive lärare, institutioner och beslutsfattare, kommer att samlas för att diskutera effekten av Flexicomp-projektet och dela med sig av insikter och bästa praxis. Vi kommer också att presentera resultaten av pilotprogrammet, som involverade 200 elever från olika yrkesutbildningssammanhang.

Evenemanget kommer att fokusera på att främja digital kompetens bland lärare och att förbättra deras förmåga att arbeta med utsatta grupper. Vi är dedikerade till att utveckla ett flexibelt digitalt kompetensramverk som bygger på befintliga EU-kompetensramar, som ”DigCompEdu.”

Dessutom är vi glada över att kunna meddela att vi utvecklar en omfattande Toolkit för att skala upp och ut Flexicomp-programmet. Denna resurs kommer att ge vägledning och stöd till lärare, institutioner och beslutsfattare som är intresserade av att implementera ramverket för digital kompetens.

Missa inte detta tillfälle att forma framtiden för digital utbildning inom yrkesutbildning. Håll utkik för mer information, inklusive agenda och platsinformation, som kommer att delas snart. Vi ser fram emot att välkomna dig till det sista transnationella rundabordsbordet den 20 juni i Bryssel!