Erasmus+ Flexi-Comp genomförs inom ramen för en utlysning under nätverket Erasmus+ nyckelaktivitet 2: Genom partnerskap för digital utbildningsberedskap inom yrkesutbildning som ett svar på förändringar i utbildning som orsakats av covid-19-pandemin, har Erasmus+ Flexi-Comp officiellt lanserad idag (12 augusti 2021).

Under ledning av Arcola Research LLP från Storbritannien samlade Flexi-comps startmöte alla projektpartners:

  • EVBB (Tyskland)
  • Smart Bananas (Spanien)
  • The University of Salamanca (Spanien)
  • Högskolan i Skövde (Sverige)
  • Spherical pixel (Spanien)

Eftersom de administrativa och finansiella aspekterna diskuterades och klargjordes tidigt, var startmötet främst ett tillfälle att se över de olika intellektuella resultaten och möjliga synergier mellan partnerna för att uppnå dessa mål.

Projektförslaget anger att Flexi-Comp syftar till att täcka ett spektrum av yrkesutbildningsmiljöer och undersektorer inom yrkesutbildning – och kommer att rekrytera lärare från dessa undersektorer för att delta i det digitala färdighetsträningsprogrammet som omfattar institutioner för högre utbildning, högskolor och vuxenutbildning centra.